Monday, February 22, 2010

ഒരു പിതാവിന്റ ചാരിതാറ്ത്ഥ്യം

അപ് സെല്ലിങ് എന്നത്, സെയില്സ്മാന്റെ വജ്രായുധമാണ്. ഉദാ: പിസ്സ മേടിക്കുന്നു, അവന് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്സും നമ്മളെ കെട്ടിയേപ്പിക്കും. ടി.വി വാങ്ങിയാല് അതിന്റെ കൂടെ വാറന്റി. എന്തിനേറെ പെട്രോള്‌ അടിക്കാന് ചെന്നാല് കൂടെ കാറ് വാഷോ, ഓയില് ചേഞ്ചോ നമ്മളെക്കോണ്ടു ചെയ്യിച്ചു കളയാന് ശ്രമിക്കും. നാമറിയാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ടു നമുക്കു വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങള് മേടിപ്പിക്കുന്ന ഈ എം.ബി.എ ടെക്നിക്ക് അരോചകമായി തീറ്ന്നിരിക്കുന്നു.

വൈദ്യ രംഗവും മോശമല്ല, അവിടെയും ഉണ്ട് അപ് സെല്ലിങ്. AMA, FDA, CDC, ആ സ്റ്റഡി, മറ്റേ സ്റ്റഡി നിഷ്ക്കറ്ഷിക്കുന്നവ; എന്ന രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‌, "ആണോ ... എന്നാല് ൈഎക്കൂട്ടൊന്നെനിക്കും" എന്നു നമ്മള് പറഞ്ഞു പോകും.

മകനുണ്ടായപ്പോള്‌ നഴ്സ് ചോദിച്ചു,

"കുഞ്ഞിന് സറ്ക്കംസിഷന് ചെയ്യുന്നോ, ചെറിയ പ്രൊസീഡ്യറ് ആണ്, ഭാവിയില് യൂറിനറി ഇന്ഫെക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ സഹായിക്കും"

"വേണ്ടാ" ബെസ്റ്റ് ബൈയിലെ സെയില്സ്മാനോടുപയോഗിക്കുന്ന അതേ മനസ്ഥിഥിയോടെ ഞാന് പറഞ്ഞു.

"വേണ്ടെങ്കി വേണ്ടാ .. കുടുംമ്പത്ത് ഈ പരിപാടി പതിവുണ്ടോ"

"അതെനിക്കറിയില്ല, എനിക്കും അനിയന്മാറ്ക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല" ഞാന് അല്പം ചമ്മലോടെ പറഞ്ഞു.

"എന്നാല് വേണ്ടി വരില്ല, കൂടുമ്പത്ത് ആറ്ക്കും ചെയ്യാത്ത സ്ഥിഥിയ്ക് പുതിയ കീഴ്വഴക്കങ്ങള് ഉണ്ടാക്കണ്ട"

നെഴ്സമ്മ ഒന്നു നിറുത്തി മുഖത്ത് കൃസിതി നിറച്ച് തുടറ്ന്നു.

"ഒരു കണക്കിനു നല്ലതാ, പയ്യന് വലുതാകുമ്പോള്‌ വത്യസ്തമായ 'ആ' ഒന്നു കാണാനെങ്കിലും പെണ്കുട്ടികള് അറിഞ്ഞ് അടുത്തു കൂടും, ചെറുക്കനു "ആ" വിഭാഗത്തില് നല്ല ഭാഗ്യം ലഭിക്കും ... "

'മുഖമില്ലാത്തവരുടെ' ഇടയില് 'പൂറ്ണ്ണ മുഖത്തോടെ' മകന് വളരുന്നത് ആലോചിച്ച് ഞാന് പുളകം കൊണ്ടു. മകനു ഭാസുരമായ സെക്സ് ലൈഫ് നേടിക്കോടുത്ത ചാരിതാറ്ത്ഥ്യത്തോടെ ഞാന് കിടന്നുറങ്ങി.

ഒന്നുമല്ലേലും, നമുക്കു സാധിക്കാത്തത് മക്കളിലൂടെ നേടുയെടുക്കുകയെന്നുള്ളതല്ലെ എല്ലാ മാതാ പിതാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം !!!


Sunday, February 21, 2010

വീട്ടില് കൊള്ളില്ല, നാട്ടിലും

തിലകന്റെ (പത്രത്തില് വായിച്ചറിഞ്ഞ) ബയോഡാറ്റാ ...

സ്വന്തം അമ്മോടു അമ്പതു കൊല്കം മിണ്ടിയിട്ടില്ല.

ഭാര്യയോടു പിരിഞ്ഞാണു താമസം

സ്വന്തം മക്കളെ വീട്ടില് കയറ്റാറില്ല; ഷമ്മി തിലകനെ ഏഴയലത്തടിപ്പിക്കില്ല.

മഹാ നടനൊക്കെ ആയിരിക്കും; വീട്ടില് കൊള്ളാത്തവനെ നാട്ടിലും കൊള്ളില്ല .. സാമൂഹ്യനീതി.

Friday, February 19, 2010

നിഷ്കളങ്കമായ സത്യങ്ങള്

നാലു വയസ്സുകാരന് പുറത്ത് കളിക്കുന്നു. കൂടെ അവന്റ സമ പ്രായമായ കോബിയും കോബിയേക്കാള് മൂന്നു വയസ്സിനു മൂത്ത ചേച്ചി ഓഡ്രിയും. ഞാന് പുല്ലു വെട്ടണോ, പാത്രം കഴുകണോ എന്ന ഡയലമയില്, അകത്തേയ്ക്കോ പുറത്തേയ്ക്കോ എന്നു തീരുമാനമാകതെ വാതില് പടിയില്. കുട്ടികളുടെ സംസാരവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

കോബി, ഓഡ്രിയോടു ചോദിക്കുന്നു ... "Why is he black"

വിരമുള്ള ഓഡ്രി കോബിയെ തടയുന്നു, ആ ഏഴു വയസ്സുകാരിയുടെ മുഖം ക്ഷമാപൂറ്വ്വം എന്നിലേയ്കു തിരിഞ്ഞു; ഞാന് ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന മട്ടില്, മകനിതിനെന്തു മറുപടി പറയുമെന്നറിയാന് വെറുതെ നിന്നു.

"I am not black, I am brown"

നാലുവയസ്സുകാരന്റെ മറുപടി ഉടനെ വന്നു ..

കറുപ്പിനോളം മോശമല്ല ബ്രൌണ് എന്നാണോ മകന് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിയാന് രാത്രി അവനോടൊന്നു കൂടി സംസാരിച്ചു ..

"Acha, Koby doesn't know which is black and which is brown"

ഓഹ് അത്രയേ ഉള്ളൂ, കോബിയുടെ കളറ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അജ്ഞതയാണെന്നാണ് പാവം ധരിച്ചിരുന്നത്.

നമുക്കെതിരെയുള്ള വിമറ്ശനങ്ങളെ വിമറ്ശകന്റെ അജ്ഞതയായി കാണാനുള്ള കഴിവു ലോകം ആറ്ജ്ജിച്ചിരുന്നെങ്കില് .....

Thursday, February 18, 2010

അജ്ഞത

അജ്ഞതയില് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഭാര്യോടു ചോദിക്കണം

"ചേട്ടാ .. എന്റെ ഈമേയിലിന്റെ പാസ്വേറ്ഡ് എന്താ"

....

"ചേട്ടാ ... എന്റെ എ.ടി.എം പാസ്സ്വേറ്ഡ് എന്താ"

....

"ചേട്ടാ .... എന്റെ സോഷ്യല് സെക്ക്യൂരിറ്റി നമ്പറ് എന്താ"

......

"ചേട്ടാ ... നമ്മുടെ കാറ് ഫോറ്ഡ് അക്കോറ്ഡ് അല്ലേ"

.....

"ചേട്ടാ .. എന്റെ പാസ്സപ്പോറ്ട്ട് എവിടാ .."

....

"എന്റെ ഡിഗ്രീ സറ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടോ"

....

ചില "ആവശ്യ" നിമിഷങ്ങളില് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്തരം കോടെ നിങ്ങള് കേള്ക്കണം.

"ഡീ നിന്റ അവസാനത്തെ പിര്യഡ് എന്നായിരുന്നു"

"ആ .... എനിക്കറിയില്ല" ...

!!!!!

Monday, February 15, 2010

ശരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ ?

പിണറായി വിജയന്റെ മകന് വിവാഹം കഴിച്ചത് പത്രത്തില് വായിച്ചറിഞ്ഞു, പക്ഷെ വിവാദമൊന്നുമുണ്ടായതായി കേട്ടില്ല. അപ്പോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതായി അങ്ങു വിശ്വസിക്കാന് ഒരു പ്രയാസം.

പായസം വിളമ്പിയാണ്, അതിഥികളെ സത്കരിച്ചതെന്നു കേട്ടു. കേന്ദ്രം നല്കിയ പഞ്ചസാര മറുച്ചു വില്കാന് മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ചാക്കാണ് പായസത്തിനുപയോഗിച്ചതെന്നെങ്കിലും ഒരു വിവാദമുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ...